Zajęcia z języka angielskiego

Victoria English School zajmuje się organizowaniem zajęć z języka angielskiego

Victoria English School

Victoria English School zajmuje się organizowaniem zajęć z języka angielskiego -indywidualnych lub w małych 2-4 osobowych grupach w siedzibie naszej szkoły w Grodzisku Maz.przy ul. Żurawiej 11 lub online via Skype.
Metodyka nauczania w naszej szkole opiera się na najnowocześniejszych założeniach metodyczno dydaktycznych. To metoda komunikatywna, która pozwala na możliwie szybkie rozpoczęcie komunikacji w języku obcym. Jest realizowana w oparciu o różne podręczniki oraz materiały audio i video, których zadaniem jest przybliżeniem studentom realiów językowych.

  • egzaminy ósmoklasisty
  • matura
  • FCE, CAE
  • konwersacje
  • kursy językowe / szkolenia w firmach
  • dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy